جمعه، مهر ۲۰، ۱۳۸۶

چه گوارا یا چمران

جنگ چریکی در کوبا و ویتنام پاسخی به جنگ سرمایه داری تا بن دندان مسلح بود. تروریسم اسلامی پاسخی به جنگ من درآوردی رسانه های همگانی است. مجموعه های نظامی / صنعتی تبدیل به مجموعه های نظامی / رسانه ای شده اند. در این آشوب ساختگی که تفاوت مابین واقعیت و تصویر از بین رفته است، چه گوارا هم با چمران مقایسه می شود وبه شکل و شمایل بسیجی امام حسین در می آید. واژه ها را دارند از سر معنا می کنند . باید به دفاع از واژ ها بر خیزیم . بدون واژ ها ما هیچ هم نیستیم.

هیچ نظری موجود نیست: