سه‌شنبه، مهر ۱۰، ۱۳۸۶

بازی


جورج بوش راه مخالف ریگان را طی کرد. ریگان از هنرپیشه گی به ریاست جمهوری رسید، اما بوش از ریاست جمهوری به هنرپیشه گی روی آورد. احمدی نژاد زرنگ تر از این دوتا با بازیگری رئیس جمهور شد و این نفش را همچنان بازی می کند. نگاهی به نقش او در فیلم سوزناک و پر هیجان « دسته نیویورکی ها » بیاندازید تا دستتان بیاید چه می گویم. تنها حق باقی مانده برای ما شهروندان جهان فشار دادن دکمه خاموش کردن تلویزیون است.

هیچ نظری موجود نیست: