دوشنبه، فروردین ۲۳، ۱۳۸۹

خره ! عشق من رهبره

هاشمی‌رفسنجانی: رابطه من و رهبری صميمانه است و ريشه‌های عميقی دارد، اختلاف نظر طبيعی است اما همه بايد تابع رهبری باشيم.

هی می خواهند مرا به جنبش سبز بچسبانند و نان خودم و بچه ها را آجر کنند. عجب جماعت خری هستند. والا به حضرت عباس!

هیچ نظری موجود نیست: