دوشنبه، اردیبهشت ۰۶، ۱۳۸۹

حکومت اسلامی هیچ غلطی نمی تواند بکند

وقتی بلاگر را سانسور می کنید نشان می دهید که هم دزدید و چپاولگر و مثل سگ از ذره ای آزادی می هراسید. تلاش شما برای گسترش جهل و نادانی، شادی کوتاهیست. این مردم روزی از خواب برمی خیزند و جهنم را برایتان برپا می کنند. حکومتی که از بلاگر وحشت کند کارش تمام است. والا به سینه بریده حضرت صنم بانو.

بلا گرهای عزیز نگران نباشید. به راحتی می شود از دیوار سانسور اسلامی گذشت و به آن ها گفت : بیلاخ.

هیچ نظری موجود نیست: