جمعه، فروردین ۱۳، ۱۳۸۹

راست سیزده

رفسنجانی گفت: « از موج سواری دست بر میدارم.» او هم چنین اضافه کرد که: « در این چند ماه پس از انتخابات آن قدر پشتک و وارو زدم که نادیا کومانچی در تمام عمرش نزده است. والا به جان امام.»

هیچ نظری موجود نیست: