چهارشنبه، خرداد ۲۶، ۱۳۸۹

گزارشی از روی بام

رویدادهای دردناک پیش و پس از انتخابات فرمایشی حکومت اسلامی و سرکوب معترضین بازتابی جهانی در رسانه ها و به ویژه اینترنت داشته و دارد. بیشترین خبرها و گزارش ها توسط مبارزان و شرکت کنندگان در همایش های اعتراضی به روی شبکه جهانی فرستاده شد. وب لاگ نویسان، یوتیوبی ها، فیس بوکیان،تویتری ها و فرندفیدیان تمامی سدهای سانسور رژیم را شکستند و جهان را از ستمی که بر مردم ایران می رود آگاه کردند. فیلم کشته شدن ندا آقا سلطان به تنهایی  چشم ده ها میلیون نفر را به ایران خیره کرد.  وب سریال کارتونی بهشت زهرا حاصل این خبرها، ویدیوها و عکس هاست، که باز هم در وب بازتاب یافته است.

بهشت زهرا نگاه وب لاگ نویسی است که در وب لاگی به همین نام درباره وقایع سیاسی و اجتماعی ایران امروز می نویسد. نویسده از میان رویدادهای یک سال گذشته به تحلیل حکومت و سرنوشت روشنفکران مخالف آن می پردازد. اگر چه روشن است که نویسنده از راه دور و از طریق اینترنت با این رویدادها آشنا شده و خود در آن ها حضور نداشته، اما پرداخت داستانی و درآمیزی تخیل و واقعیت کار او را خواندنی کرده.

نویسنده ایرانی که خود را امیر معرفی می کند، همراه با کاریکاتوریست عرب و سردبیر یهودی بهشت زهرا را آفریده اند. زیبایی کار آن ها در زیر پا گذاشتن مرزهایی است که دیکتاتورها با آن ها ما را از یکدیگر جدا می کنند. وب سریال آن ها سه بار در هفته بارگذاری می شود و به هشت زبان منتشر می شود.

امیر که نام مستعار نویسنده است ایرانی-آمریکایی و خود را روزنامه نگار، فیلم ساز و فعال حقوق بشر معرفی می کند. کاریکاتوریست خلیل نام دارد و نقاش و مجسمه ساز مشهوری است. به گفته دست اندرکاران بهشت زهرا نوک حمله این سریال تنها متوجه حکومت اسلامی نیست بلکه تمامی سیاست مداران جهان نیز هست : « اوباما کجاست؟ ماندلا کجاست؟ آنان که می گفتند ما همه ایرانی هستیم کجایند؟ »

هیچ نظری موجود نیست: