پنجشنبه، خرداد ۲۷، ۱۳۸۹

اسلام فاشیستی یا فاشیسم اسلامی

سید محمد خاتمی: می‌خواهند یک نوع رفتار فاشیستی را به نام انقلاب و اسلام در جامعه جا بیندازند.

من که نفهمیدم خاتمی از چی حرف میزنه. این سی سال بگیر و ببند و بکش و تجاوز کن اسلامی بوده یا فاشیستی؟ اگر اسلامی بوده که آب پاک روی دست فاشیست ها ریخته. اگر فاشیستی بوده شما چرا رئیس جمهورش بودید؟

می خواهند( توجه کنید) می خواهند یک نوع ( تنها یک نوع) رفتار فاشیستی را به نام انقلاب و اسلام… خنده دار است. بابا گه گیجه گرفتیم از این پشتک و واروهای شما آقای خاتمی. دو پهلو حرف زدن هم حدی داره. والا به دو دست بریده حضرت عباس.

۱ نظر:

خُسن آقا گفت...

پولاد جان اینها همه پشتک و وارو زدن برای قدرت است وگرنه این آقا قبل از اینکه رئیس جمهور شده باشد در جایگاه گوبلز ولی فقیه خدمت می کرده. قربانت گردم جایگاه سید را شدیدا پائین آوردی با این تصور!
ایشان قبل از رئیس جمهور شدن در شغل شریق گوبلزی خدمت ها کرده اند!