دوشنبه، آبان ۱۰، ۱۳۸۹

فاجعه حکومت اسلامی

خامنه ای یک بار گفته بود که جنگ با آمریکا را باید به بیرون از مرزهای کشور بکشانیم. یعنی برای حفظ نظام و سرکوب نارضایتی های مردم، بحران با غرب را همواره تازه نگهداریم. برای ادامه بحران حکومت اسلامی به شریک نیاز داشت و این شرکا را تنها می شد با پول خرید. از همان ابتدای حکومت و در دوران خمینی یارگیری آغاز شد. این فاجعه سرکوب در درون و بحران آفرینی در بیرون مرزها تا به امروز ادامه داشته و به قیمت فقر و سیه روزی مردم ایران ادامه خواهد داشت. فرستادن شمش های طلا برای حماس و چمدان های پول برای شرکای افغانی، سوری، لبنانی و … در همین راستا است. سفر احمدی نژاد به لبنان و حضور در کنار مرزهای اسراییل چیزی نبود جز گرم نگه داشتن این تنور خانمان سوز. احمدی نژاد با سفر به لبنان دست به تحریکاتی زدکه هم برای خودشان آب است و هم برای غرب و زرادخانه هایش نان. سی سال است  هر روز می شنویم که آمریکا و اسراییل می خواهند به ایران حمله کنند. این بحران ساخته گی - که حکومت اسلامی و غرب دانسته به آن دامن می زنند- نتیجه ای جز فاجعه برای مردم ایران در بر نداشته است. خامنه ای و احمدی نژاد از شکم گرسنه کودکان کارتن خواب و خیل بی شمار فقرزدگان می دزدند و در جیب سران حزب الله و حماس می ریزند. تا قدرت بخرند و عمر حکومت اسلامی را چند صباحی طولانی تر کنند. ترس پوچ و تو خالی که غرب از حکومت اسلامی در دل شیوخ منطقه انداخته منجر به فروش میلیاردها دلار اسلحه به عربستان سعودی و دیگر کشورهای عربی شده است. تصویری که غرب از ایران به دست می دهد آدم را یاد شوروی سابق و خطر کمونیسم در دوران جنگ سرد می اندازد. آن گاه که دیوار فرو ریخت چیزی جز حکومتی مستبد و پوشالی پشت آن دیوار هولناک نبود. حکومتی که شهروندانش برای خوردن همبرگر و پیتزا و کوکاکولا از سر و گردن هم بالا می رفتند. خامنه ای فکر می کند که دارد در بیرون از مرزهای کشور با غرب می جنگد. احمدی نژاد هم مثل قارقارک مرتب به غرب بد و بیراه می گوید. غرب هم دارد این نظام پوشالی را مثل خرس شوروی و ببر چین و عقاب صدام باد می کند و در کنارش اسلحه می فروشد. به هر جا دوست داشت حمله می کند و نفت مفت به دست می آورد. مصرف خطر اسلام که به سر رسید رژیم را مثل صدام پوشالی از هم فرو می پاشانند، فروپاشی که نتیجه اش چیزی جز فقر و ویرانی بیشتر برای ایران نیست. مردم ایران تا دیر نشده باید به این حکومت پایان دهند. ما ارزش یک زندگی انسانی را داریم.

۱ نظر:

ناشناس گفت...

http://azizi.blogspot.com
http://mazizy.wordpress.com

وبلاگ های جدید شبح
جای دیگه علاف نشین بابا.