شنبه، آذر ۰۶، ۱۳۸۹

خط امام چیست؟

این روزها راست و چپ حکومت اسلامی چپ می روند و راست می آیند و امام امام می کنند. همه و از هر سو هر پرت و پلایی که می خواهند به خورد مردم بدهند آن را وصل می کنند به ناف خط امام. خط امام چیست :

خط امام اعدام بدون دادگاه و دادخواه در سی سال گذشته است.

غارت و چپاول ثروت و دارایی های ملی و مردمی به نام بیت المال و بنیاد شهید و مستضعف و جهاد و صندوق قرض الحسنه و هزاران نهاد دزد پرور دیگر.

شکستن قلم روشنفکران، سانسور،خفقان، تعقیب، دستگیری، زندانی کردن، شکنجه و اعدام هزاران هزار جوان مخالف خط امام.

کودک آزاری، تبعیض جنسی،تبعیض دینی و عقیدتی و سرکوب تمامی افکار غیر خط امامی.

نابودی دستاوردهای مبارزاتی زنان و بردن آن ها به زیر چادر و روسری به ضرب چماق و توسری.

نابودی تشکل های صنفی و سیاسی و اجرای قوانین ضد کارگری به سود آخوندیسم کارفرمایی.

بنیان گذاری بسیج و سپاه پاسداران که حتی به قوانین حکومت استبدادی خودشان هم گردن نمی گذارند.

نابودی دستاوردهای دانش و هنر و جایگزینی حج، روضه، نوحه، عزاداری و خرافات کثیف به جای آن ها

نابودی شادی، موسیقی و رقص و جای گزین کردن گریه و زاری.

به زیر خط فقر بردن اکثریت مردم ایران و به ثروت رساندن آخوندیسم تبهکار( جامعه توحیدی شیعیی)

اگر چه این سیاهه سر دراز دارد و خودتان صد در صد می توانید ده ها مورد دیگر نام ببرید، اما همین ذره عمق فاجعه خط امام را روشن می کند. بعید می دانم که بشود یک نکته مثبت در این خط ویرانگر و ضد بشری نشان داد.

نمی دانم موسوی و کروبی چه اصراری دارند که خودشان را به این خط می چسبانند و لابد احمدی نژاد و خامنه ای را خارج از این خط؟ هر چند خامنه ای خودش خط دار است و خط امام را به تخمش هم حساب نمی کند.

هیچ نظری موجود نیست: