چهارشنبه، آبان ۱۹، ۱۳۸۹

سکینه محمدی و چوپان های دروغگو

سکینه محمدی خواسته یا ناخواسته به نماد مبارزه انسان گرایان در سر تا سر جهان علیه سنگسار و قوانین بربرمنشانه دینی مبدل شده است.

پس از اعتراضات مردمی یک سال اخیر حکومت اسلامی برای زهر چشم گرفتن از زنان و نشان دادن قدرت خود، بساط سنگسار را دوباره به راه انداخت و اعلام کرد که می خواهد سکینه محمدی را سنگسار کند. این خبر موجب اعتراضات گسترده جهانی علیه بربریت اسلامی شد و بارگاه ولایت فقیه را وادار به دروغ گویی و پس نشینی واداشت. احمدی نژاد مثل همیشه پشت تریبون چاخان پراکنی رفت و پخش این خبر را به دشمنان اسلام و نظام نسبت داد. در ایران اما سازهای دیگری زده می شود. خانواده سکینه مورد آزار حکومت قرار می گیرند و آن ها را تهدید می کنند که از افشای دروغگویی حکومت دست بردارند. سکینه بخت برگشته به ابزار بازی ولایت فقیه با افکار عمومی جهانیان مبدل شده است. هر چند گاهی آخوندکی از گوشه ای به میدان می پرد و جار می زند که سکینه باید اعدام شود، سکینه باید سگنسار شود و روز بعد از تریبون های رسمی رد می شود. سکینه در این بازی تنها نیست. سی سال است که حکومت اسلامی دارد با تمام مردم ایران و جهان بازی می کند. انتهای این بازی به جایی می رسد که یا گرگ یا مردم و یا گوسفندان، چوپان دروغگو را از میان بردارند. دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد.

هیچ نظری موجود نیست: