چهارشنبه، آبان ۱۲، ۱۳۸۹

دراز لقمه یا ساندویچ

من نمی دانم این فریدون جنیدی عزیز در شهر کورها دارد دنبال چه کسی می گردد؟ کشوری که دکترش بشود احمدی نژاد و حداد عادل، بیش از این چه انتظاری می توان داشت. همه می دانند که این فرهنگستان زبان فارسی پر از مفت خورهای یک شبه دکترشده است. از نسل زبان شناسان و ادیبان کسی در ایران باقی نمانده. خودت هستی و چند تا انگشت شمار که نه قدرت اجرایی دارید و نه تریبونی که صدایتان را به گوش مردم برسانید. خودتان را ناراحت نکنید. در میانه این همه رنج و درد و فقر و فلاکت بگذار اگر ساندویچی هم گیر گرسنه ای افتاد آن را « دراز لقمه » بنامد. کاش در واقعیت هم لقمه های مردم کمی درازتر می شد.

هیچ نظری موجود نیست: