دوشنبه، اسفند ۱۸، ۱۳۸۲

آموزگاران را دریابیم
از اعتصاب آموزگاران و خواست های صنفی آنها دفاع کنیم. اینها زحمتکش ترین افراد جامعه ی ما هستند. اینها پیشروان مبارزه با جهل و بیسوادی اند. فریاد اعتراضشان را به گوش آموزگاران جهان برسانیم. تنهایشان نگذاریم. اعتصاب کارگران نفت برای جمهوری اسلامی کشنده است ، اما اعتصاب آموزگاران هیچ واکنشی در آنها بر نمی انگیزد.
اعلامیه تشکل های صنفی معلمان
آرش هم در وبلاگ پر خبرش درباره خواسته های صنفی آموزگاران و اعتصاب آنها نوشته است . برای آگاهی بیشتر به وبلاگ او مراجعه کنید.

هیچ نظری موجود نیست: