پنجشنبه، اسفند ۲۱، ۱۳۸۲

باز پسران الله جنایت آفریدند.
امروز تبهکاران اسلامی با بمب گذاری در قطارهای شهری مادرید جنایت آفریدند. در این انفجارها نزدیک به صد و هفتاد تن جان خود را از دست دادن و هفتصد نفر زخمی شدند. با اینکه دولت اسپانیا سازمان مبارزان باسک را مقصر اعلام نموده ، اما تمامی شواهد و ترور های گذشته این سازمان چنین امری را رد می کند. سازمان مبارزان باسک همواره پیش از ترورهای خود به پلیس هشدار می داده است و این بار هم که سخنان نخست وزیر اسپانیا را کاملا رد کرده اند. با توجه به ابعاد و شکل جنایت ، این ترور تنها و تنها کار اسلامیونی است که پیشترها در فرانسه و الجزایر و افغانستان وبالی و عراق و مراکش ودیگر جاهای جهان به این گونه ترورها دست زده اند. برای آنها پیش برد اهداف ننگینشان با هر ابزاری که ممکن باشد مجاز است. من از همین جا همدردی خودم را با مردم بیگناهی که به جرم شرکت دولت اسپانیا در جنگ عراق ، قربانی جنگ مابین تروریست های اسلامی و دولت های تروریستی شده اند ، اعلام می کنم و امیدوارم که مردم جهان با همبستگی و همدردی و همگامی یکدیگر بتوانند به این تبهکاری جهانی خاتمه دهند.

هیچ نظری موجود نیست: