چهارشنبه، فروردین ۱۹، ۱۳۸۳

دیدکاه ها

صفحه ی دیدگاه ها را بسته ام . تنها به دلیلی که سپس تر ها خواهم گفت. اگر درد دلی با من داشتید می توانید برایم نامه بدهید.

هیچ نظری موجود نیست: