یکشنبه، فروردین ۲۳، ۱۳۸۳

اگر حسن آقا نبود.
اگر حسن آقا نبود ، جهان کم می آورد.
اگر حسن آقا نبود این صفحه نظر خواهی ما کارش درست نبود.
به خانه حسن آقا بروید و از قالب های او سودمند شوید.
تنها حسن آقاست که ریش آخوند ها را خوب می کشد.
حسنی نگو بلا بگو
دشمن آخوندا بگو.
امیدوارم با آوردن لبخندی به چهره ی حسن آقا پاسخ تلاش های او را در ساختن برگه های زرین اعتراضی و اکنون هم صفحه نظرخواهی ، داده باشم.


هیچ نظری موجود نیست: