دوشنبه، فروردین ۲۴، ۱۳۸۳

تکرار تاریخ ؟

م ارکس می گوید تاریخ دوبار تکرار می شود . یک بار به شکل تراژدی و بار دیگر به گونه کمدی. اگر خمینی و حکومت ولایت فقیه شکل تراژیک تاریخ بود ، تلاش مقتدای صدر و دارو دسته اسلامی او شکل کمدی آن است.

هیچ نظری موجود نیست: