شنبه، فروردین ۲۲، ۱۳۸۳

شاملو و دن آرام

اگر نوشته شبح در مورد برگردان شاملو از شاهکار شولوخف را خوانده اید، این نوشته محمد بهارلو داستان نویس و منقد را از دست ندهید. یکی از آثار خوب بهارلو، گردآوری نامه های منتشر نشده هدایت است.

هیچ نظری موجود نیست: