چهارشنبه، خرداد ۱۸، ۱۳۸۴

زندانی سیاسیمجتبی سمیعی نژاد را به دو سال زندان محکوم کرده اند. جرم او چیزی نیست جز داشتن دلی دانا و چشمی بینا که نمی تواند آن را در برابر فلاکت و ستمی که بر مردم می رود ببندد. شبح در این باره مفصل نوشته است و پن لاگ هم بیانیه ای داده که شما را به خواندنشان فرا می خوانم.

نامه ی دردناک و افشاگرانه ناصر زرافشان روح هر انسان آزادی خواه را به درد می آورد. این انسان آگاه و مبارز که یکی از افتخارات جنبش روشنفکری مردم ایران است ، سالهاست که به جرم دفاع از حقیقت مورد آزار و اذیت حکومت استبداد قرار گرفته است. وکالت بازماندگان قتل های زنجیره ای و افشای گردانندگان و مجریان این قتل ها ( از جمله احمدی نژاد کاندید ریاست جمهوری حکومت اسلامی ) گناه بزرگیست که زرافشان باید عقوبت آن را تحمل کند.
وقت آن نشده که شعار « زندانی سیاسی آزاد باید گردد » را به شعار روزمره تبدیل کنیم ؟

هیچ نظری موجود نیست: