دوشنبه، خرداد ۲۳، ۱۳۸۴

جنایت کاری

بمب گزاری های اخیر در خوزستان منجر به کشته و زخمی شدن بسیاری از هم میهنان بی گناه شده است. در پی افزایش جنبش های دمکراتیک و مردمی علیه نمایش انتخاباتی رژیم، جنایت کاران بنیادگرا دست به حرکاتی می زنند تا جو آشوب را بالا برده و راه را برای بازگرداندن لاجوردی ها و سعید امامی های درون حکومت فرش نمایند. این بمب گذاری ها تنها می تواند کار کسانی باشد که می خواهند با روی کار آوردن نظامیان کشور را به دوران خمینی برگردانند. غافل از این که مردم بیدار شده اند و به هیچ قیمتی نمی توان جامعه را به آن دوران برگرداند. این بمب گذاری های تروریستی کاری از پیش نخواهد برد. مردم و روشنفکران باید یک صدا این حرکات بربرمنشانه و ضد بشری را محکوم نمایند.

هیچ نظری موجود نیست: