دوشنبه، خرداد ۲۳، ۱۳۸۴

خر

خر که نه در راه عزیزان بود
بار گرانیست در طویله

هیچ نظری موجود نیست: