دوشنبه، خرداد ۲۳، ۱۳۸۴

زرافشان

ناصر زرافشان هم چنان در اعتصاب غذا به سر می برد. جان او به طور جدی در خطر است. نزدیک به یک هفته است که روشنفکران و هنرمندان مبارز ایران در همبستگی با او جلوی درب زندان مخوف اوین گرد آمده اند و خواستار آزادی او و دیگر زندانیان سیاسی شده اند. حکومت اسلامی که سخت در تب و تاب گرم کردن تنور انتخابات است و این کار را با رقص بابا کرم و بمب گذاری به پیش می برد، هیچ واکنشی در مقابل اعتصاب غذای زرافشان نشان نداده است. گویا بوی الرحمان حکومت بلند شده و این گونه عقب نشینی ها را مرگ خود می بیند. اما این جنبش اعتراضی را سر باز ایستادن نیست.
فراخوان کانون نویسندگان ایران در همبستگی با زرافشان
ما را به جای زرافشان زندانی کنید!
فردا خيلی د ير است !
نوشته شبح درباره زرافشان

هیچ نظری موجود نیست: