سه‌شنبه، اردیبهشت ۰۴، ۱۳۸۶

یلتسین


این مردک ابله هم به درک واصل شد. از خدمات بزرگ او به بشریت و مردم فلک زده روسیه : سرکشیدن صدها لیتر عرق سگی و سوءاستفاده از عرق جبین زحمتکشان کشورش. بازکردن پای شرکت معظم مک دونالد به وطن عزیزش . بستن مجلس به توپ برای پایان دادن به دوره ای که خودش گل سر سبدش بود.دستور کشتار مردم چچن برای تامین منافع شرکت های نفتی و گسترش سلطه آدم خواران ارتش خوفناک روسیه. مرگش باد با آن همه خونی که بر زمین ریخت و رفت.

هیچ نظری موجود نیست: