شنبه، مرداد ۱۳، ۱۳۸۶

نازی ها و آخوندها

حکومت اسلامی شباهت های بسیاری با آلمان نازی دارد. کارگر ستیز، زن ستیز، ضد همجنس گرا، ضد دانشجو، موج سواربر جهالت توده ای و ایدئولوژیک (مذهب و ملی گرایی کور). درست مثل رژیم نازی ها. در اعدام و کشتار دست آنها را از پشت بسته است. تنها فرق این ها با آنها در اختلاف احمدی نژاد و خاتمی است که هیچ کس هم دلیل آن را نمی داند.

هیچ نظری موجود نیست: