پنجشنبه، شهریور ۰۸، ۱۳۸۶

بمب اتم

باید از هواداران سینه چاک بمب اتمی اسلامی پرسید: « شما که مخالف شدید سقط جنین هستید و آن را گناه کبیره می دانید، چرا برای ساختن بمب اتمی اسلامی این چنین شادی می کنید؟ ». باید در برابر آن ها پرسش هایی این چنینی نهاد : « کودک بی گناه در مشهد و قم به دنیا آمده یا در هیروشیما؟ چی گفتی؟ ». خرد و اندیشه ورزی نهفته در پرسش به این معنا است که انسان را وادار کنی تا به نتایج گفتارها، پندارها و کردارهایش ژرف تر بیاندیشد.

هیچ نظری موجود نیست: