چهارشنبه، آذر ۱۳، ۱۳۸۷

لاف گزاف

اگر امام خمینی می گفت که اقتصاد مال زیر دل خره، بازماندگان فکری او پا را فراتر گذاشته و می گویند اقتصاد اصلاحرف مفت است. رئیس جمهور حکومت اسلامی در سخنرانی اخیر خود گفت : قیمت نفت اگر به صفر هم برسد نگرانی نداریم.
این لاف گزاف رئیس جمهور امت اسلامی نشان می دهد که ایشان یا مثل مریدشان چیزی از اقتصاد نمی دانند یا می خواهند نفت خام را به سر سفره مردم ببرند تا با نان خشک نوش جان کنند. آدم دروغ گو کم حافظه هم می شود . ایشان درست چند لحظه بعد از این فرمایشات گهربار می گوید: دولت کوشیده که سهم بودجه اش از درآمد نفت را به پنجاه درصد تقلیل دهد. یعنی به گفته آقای لاف، دولت دست کم پنجاه درصد از بودجه اش را باید از درآمدهای نفتی تامین کند. اگر چه بودجه تمام دولت های تا کنونی در ایران وابسته به قیمت نفت بوده ، اما گویا آقای لاف می خواهد بودجه دولتش را از فروش پسته و فرش تامین کند.
در کشوری که رسانه های همگانی اجازه آب خوردن بدون فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی را نداشته باشند، این گونه پرت و پلا بافی حرف روز رسانه ها می شود. تازه ماجرا به همین جا ختم نمی شود. آقای لافی که با نفت بشکه ای صفر دلار هم امورات دولتش می گذرد ، در پایان سخنرانی می گوید : اگر با قیمت هر بشکه نفت 30 دلاربودجه سال آینده بسته شود باید بسیاری از فعالیت ها را مختل کنیم.
دم خروس را باور کنیم یا قسم حضرت لاف را.

۲ نظر:

خُسن آقا گفت...

پولاد جان من فکر می کنم این دم ملا باشد، بیچاره نه خروس مقصر است و نه روباه!

سفید ... سیاه گفت...

وقتی که این آغایون مفاهیم غربی را با اسلام ناب محمدی قاطی کنند دیگر نه اقتصادی میماند نه فرهنگ و نه هیچ چیز دیگر...
مثال این حرفم >> اقتصاد و بانکداری اسلامی+دموکراسی دینی+ اسلام آمریکایی+ مهندسی فرهنگی+آزادی خواهی (لیبرالیسم)دینی+روشنفکر مسلمان+بسیجی متفکر+ ابرقدرت اسلامی و ده ها واژه ی قلمبه سلنبه ی دیگر که ظاهرا آخوندیست ها خیلی ازبیان شعاریک آنها لذت میبرند...
من اقتصاد ایران را به مثابه ی پالون خری میبینم که دائما در حال بالا و پایین رفتن است...
مگر اقتصادی هم هست که بخواهد پویا باشد؟ اگر ناکجاآبادی را به حال خود رها کنیم اقتصاد معیشتی که بوجود می آورد به مراتب پایدارتر از این پالون خریست که آخوند ها بر آن نشسته اند...
پاینده باشید.