دوشنبه، دی ۰۹، ۱۳۸۷

غزه مغموم


بمباران است. همواره بمباران است در غزه. یا بنیادگرایان اسلامی بمب می اندازند یا جنگ طلبان اسراییلی. در این میان کودکان، زنان و پیران اند که قربانی توحش اند. بحران اقتصادی دارد به جنگ تبدیل می شود. آیا اسراییل با کشتن مردم بی گناه دارد بنیادگرایان اسلامی را ادب می کند؟ یا می خواهد مقدمات جنگ بزرگتری را تدارک ببیند؟ غزه مغموم در آستانه ویرانیست. مردم بی گناه که تا کنون در محاصره اقتصادی بوده اند حالا بر سرشان مرگ می بارد. جنبش صلح طلبی اسراییلی های آزادی خواه توپ تفنگ ندارد. فریادیست که بنیادگرایان مذهبی اسراییل در گلو خفه کرده اند. جنگ افروزان در دو سوی جبهه ایستاده اند و خون می طلبند. مردم دست بسته چه می توانند بکنند؟ رسانه های مزدبگیر دنیا را به گه کشیده اند. تصاویر جسد های غرقه در خون به حدی در رسانه ها تکرار شده اند که وجدان بشریت را بی حس کرده اند. مادران و پدران درد کشیده شیون کنان و سرگردان به هر سویی می دوند. تصاویر اما کسی را از خواب نمی پراند. جان آدم ها ارزشی ندارد. کودکان غزه مغموم، قلب هراسناکشان را در مشت های لرزان می فشرند و خیره به بمب هایی که همواره می بارند، اشک می ریزند. این هم می گذرد و باز فردایی دیگر و بمب باران هایی دیگر. این توحش گویا سر باز ایستادن ندارد.

۲ نظر:

خُسن آقا گفت...

پولاد جان این که می نویسی: تصاویر جسد های غرقه در خون به حدی در رسانه ها تکرار شده اند که وجدان بشریت را بی حس کرده اند

من گمان نمی کنم به این خاطر باشد. دنیا می بیند مردم غزه به این ریشو ها رای می دهد پس به این نتیجه می رسد که حماس نماینده این مردم است و چون حماس جنگ طلب است پس می گویند نوش جانتان.
وقتی ملی خر شد و از حماس حمایت کرد باید هزینه آنرا هم بپزدازد.
خاور میانه از دست این گروه های مذهبی دارد نابود می شود چه بهتر که اینها هم خودشان مزه خونریزی را بچشند.
من از جنایات اسرائیل حمایت نمی کنم ولی وقتی می بینی مردم می روند پای صندوقهای رای و به این دست نشاندگان ریشوی حکومت تهران رای می دهند با خودت می گویی بگذار به درک واصل شوند.
باور کن از دست این همه آدم خر در خاورمیانه عاجز شدیم بگذار بمیرند مرگ یک بار شیون یک بار.

ناشناس گفت...

این سند جنایت شورای امنیت و اسرائیل و آمریکاست.