چهارشنبه، آذر ۲۷، ۱۳۸۷

هشدار

امیر رضا میرصیافی نویسنده وب لاگ روزنگار را به دوسال نیم حبس محکوم نمودند. توهین به کله پوک های حکومت اسلامی جرم او عنوان شده. اما پرونده ای هم برای توهین به مقدسات برای او باز کرده اند که خطر زدن مهر ارتداد را چند برابر می کند. بر وب لاگ نویسان آزادی خواه است که به این حکم ستم گرانه اعتراض کنند. سبیل طلا شما که خیلی سنگ به سینه می زنید. دست کم یک شیونی هم زیر علم امیر رضا راه بیاندازید.

هیچ نظری موجود نیست: