پنجشنبه، آذر ۲۱، ۱۳۸۷

سانسور بیشتر

حکومت اسلامی پنج میلیون وب سایت را سانسور می کند . این آمار رسمی خودشان است. آمار پنهانی را کسی نمی داند. سعید مرتضوی ملیجک قضایی بارگاه ولایت فقیه می گوید دور جدیدی را در مبارزه با سایت های الحادی وغیر اخلاقی آغاز خواهد کرد. در نظر مرتضوی تمام وب نوشته های غیر خودی ، ضد اخلاقی و ضد دینی اند. مرتضوی اعتراف می کند که تا به حال با کمک « متخصصان رایانه ای» و « نیروهای اطلاعاتی» گروه های فراوانی را متلاشی کرده اند. سخنان اخیر مرتضوی حاکی از موج جدید سانسور است. البته منظور مرتضوی از سایت های ضد دین و اخلاق وب نوشت هایست که دولت و حکومت را مورد انتقاد قرار می دهند. اگر در عرصه واقعی دانشجویان، زنان و کارگران را سرکوب و به زندان می افکنند می خواهند صدای آنان رانیز در دنیای مجازی خفه کنند. و گرنه چه کسی است که نداند در ایران به راحتی می توان به هر گونه سایت به اصطلاح غیر اخلاقی در پف ثانیه دسترسی پیدا کرد. مبارزه مجموعه حکومت اسلامی با اینترنت چیزی نیست جز باد در قفس کردن. در عصر ارتباطات نمی توان گالیله را وادراربه اعتراف دروغین کرد.

هیچ نظری موجود نیست: