دوشنبه، فروردین ۰۹، ۱۳۸۹

سانسور اسلامی

حکومت اسلامی تنها حکومتی در جهان است که در  جزیی ترین امور زندگی مردم هم دخالت می کند و حواسش جمع است که شیطان ملت را فریب ندهد. این حکومت مافوق مردمی نه تنها سلامت سکسی/ سیاسی ما را با سانسور سایت های بد و مستهجن حفظ می کند، لاکن لیست سایت های اسلامی را معرفی می کند تا برویم بخوانیم و اخلاق امان اسلامی شود. اما این ملت نمک خور و نمک دان شکن می روند سایت های اسلامی را می خوانند و می خندند. عجب ملت قدر ناشناسی، والا به حضرت علی.

هیچ نظری موجود نیست: