یکشنبه، خرداد ۱۱، ۱۳۸۲

آذر هنوز هم آيينه اش را دارد.
آذر هنوز مي نويسد. يك بار مي خواست از وبلاگ نويسي دست بردارد ، اما مگر اين خوره به جان كسي افتاد ول مي كند؟ خوشحالم كه آذر اين خوره را دارد . روزگاري در وبلاگ از ديده شوخ يك تذكره هم برايش نوشتم . يادم مي آيد روزهاي نخستي كه به وبلاگ نويسي روي آورده بودم ، هر وبلاگي را كه باز مي كردم ، مي ديدم كه لينك آذر آنجا هست. راستش خيلي زورم مي آمد كه او آن چنان پر طرفدار است. پس ترها كه با افكار باز و انساني او بيشتر آشنا شدم، بيشتر از او و كارهايش خوشم آمد. راهش گسترده تر و عمرش دراز باد! بادا !

هیچ نظری موجود نیست: