یکشنبه، خرداد ۱۱، ۱۳۸۲

اين را شنيده ايد؟
يك طنز خوب از وبلاگ خاكستري :
يه روز خامنه اي ميره سفر تفريحي به انگليس . ملکه انگليس رو هم مي بينه . ميگه : شما چي کار کردين که کارتون اينقدر درسته و مملکتتون اينقدر آباده ؟
ملکه انگليس ميگه : ما آدماي با هوش و کار درست رو ميذاريم سر پست هاي مهم! ميگي نه؟ نگاه کن .
ور ميداره زنگ ميزنه خونه توني بلر، ميگه: توني ! اون کيه که بچه پدر و مادرته ولي خواهر و برادر تو نيست؟
بلر همه بلافاصله ميگه: معلومه ، خودم!
خامنه اي از هوش و استعداد اون تعجب ميکنه . بر ميگرده ايران . زنگ ميزنه به رفسنجاني که: اکبر! اون کيه که بچه پدر و مادرته ولي خواهر و برادر تو نيست؟
رفسنجاني هر چي فکر ميکنه نمي فهمه . ميگه به من 24 ساعت فرصت بدين جوابشو ميگم ! بعد زنگ ميزنه به خاتمي ميگه:ممد ! اون کيه که بچه پدر و مادرته ولي خواهر و برادر تو نيست؟
خاتمي به کم فکر ميکنه ميگه : خوب ، خودم!!
رفسنجاني هم خوشحال که جواب معما رو پيدا کرده زنگ ميزنه به خامنه اي که آقا جواب معما رو پيدا کردم .... جواب : سيد محمد خاتميه!!
خامنه اي هم شاکي ميشه : ميگه اگه ميدونستم اينجوري هستي و آي کيوت اينقدر پايينه ، اينقدر بهت پر و بال نمي دادم! خيلي خري که جوابو نفهميدي! جواب توني بلره!!

هیچ نظری موجود نیست: