شنبه، مرداد ۱۷، ۱۳۸۳

سفر

دارم به سفر می روم . دو هفته ای نیستم. نمی دانم آنجا اینترنت در دسترس باشد یا نه ، اگر بود که با شما عزیزان هستم و این امکان را پیدا می کنم که وبلاگ های پربارتان را بخوانم . اگر نه که به یاد شما هستم و جایتان را خالی خواهم کرد. با آرزوی دیدار شما عزیزان. خسن آقا هم دلخور بود و نوشته بود که دیگر خسته شده است. خسن عزیز مبارزه برای دمکراسی دشوارترین وظیفه است. و زمان می برد در کشور ما شاید سالها . اما ما ایستاده ایم و می گوییم و نقد می کنیم و آگاهی می دهیم تا زمان چیدن میوه برسد. این مطلب پایین را هم برایت گذاشتم که ببینی این نخستین اعتراض نبوده و آخرین هم نخواهد بود. مبارزه در راه دمکراسی هم از راه انتخاب آگاهانه می گذرد. اگر قرار بود همه در برابر بیدادگری واکنش سریع انجام بدهند که کار ما به اینجا نمی کشید
یارباقی. دیدار باقی.

هیچ نظری موجود نیست: