شنبه، مرداد ۱۷، ۱۳۸۳

روزنامه نگاران و آزادی بیان

این مطلب را نزدیک به دو سال پیش در گویا منتشر کرده بودم و سپس آن را در وبلاگ پیشینم در بلاگ اسکای آوردم و نوشتن آن هم در رابطه با اعتصاب پیشین روزنامه نگاران بود. امروز هم که اعتراضات روزنامه نگاران برای آزادی بیان همچنان برقرار است. امیدوارم که این وضعیت جهنمی هر چه زودتر خاتمه یابد و مردم و نویسندگان و روزنامه نگاران ما هم بتوانند آزادانه بنویسند و زندگی کنند. این دیکتاتوری بیجان دارد نفس های آخرش را می زند. این استبداد متعفن خودش بهتر از مردم می داند که عمرش به سر رسیده ، اما تا مردم این ضعف جبونی را درک کنند و برای برانداختنش به میدان بیایند ، زمانی باقی است

هیچ نظری موجود نیست: