دوشنبه، شهریور ۰۹، ۱۳۸۳

مزخرفات

این فلاکت نامه را بخوانید و از ته دل به ریش این مردک بخندید. یکی نیست به این بابا بگوید علی برای شمشیر دو سرش که با آن دمار از روزگار مردم بدبخت در می آورد مشهور است. جمهوری اسلامی نمونه کامل حکومت عدل علی است . این ننه من غریب بازی ها برای فاطی تنبان نمی شود . آن هم در روزگاری که مردم دارند ریشه این خرافات را می زنند و علی مانده و حوضش که حکومت اسلامی باشد.

هیچ نظری موجود نیست: