سه‌شنبه، مرداد ۱۳، ۱۳۸۳

خودکشی

چند روز پیش جوانی بیست و هشت ساله که یک پای خود را در جنگ خانمان براندازعراق و ایران از دست داده بود، با انداختن خود به زیر چرخ های قطار مترو خودکشی کرد. مرگ این جوان تیتری شد در روزنامه های صبح و عصر و دیگر هیچ. کسی از خودش نپرسید که چرا این انسان درمانده دست به این خودکشی دردناک زده است. از این گونه قربانیان جنگ که دچار روان پریشی شده اند بسیارند. تعداد زیادی از آنها در فقر و فلاکت زندگی می کنند و از هرگونه کمک روانی و جسمی بی بهره اند. مرگ این جوان در روزهایی رخ می دهد که پسران رفسنجانی و دیگر آقازاده ها سرگرم غارت و چپاول ثروت های مردم ایرانند. ننگ بر حکومتی که شب و روز موعظه اخلاقی می کند ، اما در عمل به ستم روحی و اقتصادی مردم مشغول است.

هیچ نظری موجود نیست: