شنبه، اسفند ۰۱، ۱۳۸۳

دید بزن

این هم برای خواهران و برادران مسلمانی که به دنبال ریشه های خودشان می گردند. راستش را بگویید این خوبه یا پای منبر آخوند نشستن؟

هیچ نظری موجود نیست: