پنجشنبه، فروردین ۲۵، ۱۳۸۴

آزادی؟

شهردار تهران گفته است که آزادی شهروندان در هیچ کجای دنیا به اندازه شهروند حکومت اسلامی نیست. این شهردار ابله حقیقت را می گوید. آزادی مردن. آزادی سینه زنی و روضه خوانی.آزادی ترس و هراس روزانه. آزادی بیکار شدن. آزادی سنگسار شدن. آزادی مردن در هنگام تماشای فوتبال. آزادی توسری خوردن برای روسری. آزادی دستگیر شدن برای وب لاگ نویسی. آزادی تحقیر و توهین اسلامی. آزادی بی آیندگی. آزادی رای دادن به منتصب شدگان شورای نگهبان. آزادی فقر و فلاکت. آزادی همواره مجرم بودن. آزادی اوین و گوهردشت. آزادی پوشش اسلامی. آزادی جوان مرگ شدن. آزادی سانسور و خودسانسوری... این لیست آزادی ها را تا بی نهایت می توان ادامه داد. به راستی این شهردار ما حرف هایش طلاست. عین کلمات قصار امامان و پیغمبران ، باید در کتاب های دینی آورده شوند. این شهردار خودش خرست یا جماعت را خر گیر آورده است؟

هیچ نظری موجود نیست: