یکشنبه، فروردین ۲۸، ۱۳۸۴

انتخابات

خورشید خانم گفته که در انتخابات می خواهد به معین رای بدهد. شادی شاعرانه نیز ابراهیم یزدی را کاندید کرده . شبح پاسخ مستدل و خوبی به خورشید خانم داده ، هدفم تکرارحرف های او نیست . من خودم هیچ گاه در هیچ کدام از بازیهای انتخاباتی حکومت اسلامی شرکت نجسته ام و همواره هم گفته ام که در زیر سایه ی استبداد دینی هیچ گونه گزینشی که ذره ای با منافع ملی و مردمی ما هم خوانی داشته باشد، امکان پذیر نیست. شرکت در انتخابات حکومت اسلامی تنها و تنها تنور استبداد را داغ تر و عمر آن را بیشتر می کند. هم عرفان و هم خورشید عزیز آزادند که در انتخابات شرکت کنند و یا نکنند. برای من چند پرسش اساسی مطرح است که امیدوارم این دوستان بتوانند به آن پاسخ دهند و یا دست کم به آنها بیاندیشند.
آیا حکومت اسلامی را حکومتی دمکراتیک می دانید؟
آیا تا کنون در طول عمر این حکومت انتخاباتی دمکراتیک در ایران رخ داده است؟
آیا انتخاباتی که کاندیداهایش از سد ارتجاعی ترین نهاد موجود در جهان - شورای نگهبان - عبور کنند، هیچ هم خوانی با گزینش دمکراتیک دارد؟
آیا باز می خواهید مابین بد و بدتر ، بد را برگزینید؟
در کجای جهان انسان دوستان و روشنفکران آزادی خواه دست به چنین گزینشی می زنند؟
آیا شرکت در انتخابات مابین بد و بدتر یاری رساندن به ادامه استبداد اسلامی نیست ؟
آیا شما کارنامه ی عمل کردهای معین و یزدی را در دست دارید؟ اگر دارید ، چرا برای ما شرح نمی دهید؟
ایبسن بزرگ راست می گفت : اکثریت زور دارد اما حق ندارد. اگر چه در ایران ما اکثریت خاموش هماره نه زور داشته و نه حق.

هیچ نظری موجود نیست: