سه‌شنبه، اردیبهشت ۰۱، ۱۳۸۸

سوزن به خود، جوالدوز به دیگران

یکی نیست بگوید احمدی نژاد تو را چه به این حرف ها. شما که روی تمام نژادپرست های عالم رو سیاه کردین. کدوم نژاد پرستی ملت خودشو سرکوب می کنه؟ این بازی ها چیه در میارین. بگین آمریکا قدرت سرکوب داخلی ما رو به رسمیت بشناسین و ما رو قدرت اول منطقه اعلام کنین چکمتونم لیس می زنیم. این قرتی بازی ها چیه در میارین. خامنه ای گفته بود باید جنگ رو به بیرون مرزها بکشونیم اما نه به این بی نمکی. دست شماها که رو شده. دنیا چقدر بدبخت شده که احمدی نژاد و خامنه ای پرچم دار مبارزه ضد نژادپرستی شدن. تفو بر تو ای چرخ گردون تفو !

هیچ نظری موجود نیست: