سه‌شنبه، فروردین ۲۵، ۱۳۸۸

وای اگر س.ک.س حکم جهادم دهد!

آهای ملت غیور که برای آزادی شکم می درانید! کسی از شما نمی خواهد از حقوق این جماعت درمانده که با کوشش شبانه روزی خود خوراک فکری مردم قم و هفتاد میلیون جمعیت حومه آن را تامین کرده و ماشاالله موجب شکستن کمر موتور جستجوی گوگل در پی واژه اسمش را مبر شده اند، دفاع کند؟ این افتخار را چه کسی می توانست نصیب ایران کند؟

کجایید برادران سازمان حقوق بشر اسلامی؟ کجایید سازمان های دفاع از آزادی بیان و اندیشه؟ بی.بی.سی کجایی؟ کجایید نگهبانان آزادی و حقوق بشر؟ اگر این جماعت زحمتکش نبود، چه کسی خوراک موعظه گران اخلاقی حوزه های علمیه را – که تمام وقتشان صرف تحصیل دانش در زمینه پایین تنه ملت و تشعشع موی زنان می شود- تامین می کرد؟

اگر این ها نبودند چه کسی می توانست سر ملت را گرم کند تا شما از زیر ختنه اشان کنید. شما نه تنها باید این ها را آزاد کنید، بلکه باید از آن ها سپاس گزاری بکنید. بروید آمار های جستجو در گوگل را ببینید تا به مقام شامخ این تولید کنندگان شادی پی ببرید. نکند حسادت می کنید که نمی توانید مثل این ها آدم توی نماز جمعه جمع کنید؟ اگر فکر کردید که با زندانی کردن این جماعت می توانید مردم را وادار کنید که پشت و جلویشان را فراموش کنند کور خوانده اید. آمار فحشا را نگاه کنید. آم ار عرق خوری را دوباره بازبینی بفرمایید. یک نگاه به چهار پنج میلیون معتاد بندازید. این ها نتیجه سیاست های بگیر و ببند شماست.

آهای برادر پاسدار که حافظ ناموس ما ملت بی چشم رو شدی و این جماعت را در گرداب ( بهترست بگویم مرداب ) خودتان به دام انداخته اید، شما مگر صفحات تولید شده این جماعت را دیده اید؟ کار شما کفر است و عذابی دردناک دارد. آبروی کشور عزیز اسلامی را بردید. دنیا می گوید این ملت چقدر حشری بوده که تنها در یک حمله این همه آدم خلاف از توش دست چین کردند.

آهای ملت آرام ننشینید. اول دودول و شمبول اتان را می برند بعد میان سراغ بالا تنه شما. بر هر ایرانی - که یک بار هم شده از دست رنج این برادران تولید کننده نقل و نبات سوءاستفاده کرده – واجب است که به دفاع از آزادی آنها برخیزد.

هیچ نظری موجود نیست: