جمعه، اسفند ۱۴، ۱۳۸۸

رهبری دستور دهد…

رهبری دستور دهند آفتابه تهاجمی هم می سازیم که هم بادمجان دور قاب بچیند و هم کون لیسی کند.

هیچ نظری موجود نیست: