سه‌شنبه، اسفند ۱۸، ۱۳۸۸

شیطان توی تنبان خس و خاشاک

آی ملت شهید پرور این رحیم مشایی افلاطون قرن است. این نابغه احمدی نژاد دست تمام اندیشمندان تاریخ را از پشت بسته. نفوذ کلامش آن چنان خدایی است که رفته توی جلد ما و بیرون نمیاد. ما ملت عقب دنده بوده ایم و نمی دانستیم که شیطان حرامزاده چه مادر به خطایست. بفرمایید و خودتان بخوانید:

لازم است که عمامه داران ما در منبع های محتلف( از جمله منبع آب) بحث شیطان را باز کنند. چون امروز شیطان فقط خس وخاشاک و بزغاله ها را وسوسه نمی کند، لاکن به فکر مدیریت جهان افتاده و برج سازی می نماید. به طور مثال اگر ولایت فقیه و یا رئیس جمهور ظالمی روی کار آمد، اقتصاد آن کشور فاسد می شود( هوش رو می بینید؟) برج سازی مد می شود. سپاه شیطان همه چیز را در قبضه خودش می گیرد. درآمد حرام وارد زندگی بسیجی هایش می شود. لازم نیست که شیطان تک تک پاسدارها و بسیجی ها و آخوند ها را وسوسه کند، چون با پرورش یک ولی فقیه به اهداف خود رسیده.

آقایی مشایی در سخنوری مشعشعانه خود حتی دست خداوندگار متعال را در آفرینش انسان رو کرد:

تلاش می کنیم یک مبحث نظری و علمی درباره انسان ارایه کنیم. این که چرا انسان آفریده شد؟ قطعان تنها پاسخ این است که به کمال برسد(آفرین!) اماسوال این است که کمال انسان در چیست؟ کمال انسان یعنی شکوفایی همه ی ظرفیت های بالقوه گوسفندی اوست. هر چه بیشتر به خداوند و ولی فقیه نزدیک تر می شود، این ظرفیت بیشتر و بیشتر می شود. رتبه در خم و راست شدن طی می شود و حرکت در تکان دادن سر به نشان اطاعت از ولی امر. اگر می خواهیم خدایی شویم باید جایگاه ولایت فقیه را بشناسیم. مثل آقای رفسنجانی اتفاقی به مقصد نمی رسیم. نتیجه طبیعی معرفت به خدا تخلق به خلق خداست( قابل توجه فرهنگستان زبان) و نتیجه این تخلق همان عشق است. مثل عشق من به احمدی نژاد و عشق او به من. اگر پیامبری مثل آقای خامنه ای آمد و افراد جامعه حرف های او را به تخمشان هم حساب نکنند، خیچ تاثیری نمی گیرند.

آقای احمدی نژاد به دنبال مطالعه یک حشره به خداشناسی رسیده. در این جا اشکال در ادبیات ما وارد است که این عظمت را نمی بیند. ما گمان می کنیم( البته خودم که نه همین خس و خاشاک) که انسان و خدا در تضاد هستند. چون خدا را بزرگ و انسان را کوچک می شمریم. زهی خیال باطل، آقای خامنه ای از خود خدا هم برزگ تر است. این در روایات قرآن هم آمده که انسان خیلی بزرگه و اندازه هم ندارد. شوخی نمی کنم.

آی ملت مستضعف فکری! این حرف های آقای مشایی است. من فقط رک و راستش کردم که ابله ترین شما هم بفهمد که شیطان افتاده توی تنبانش.

هیچ نظری موجود نیست: