شنبه، فروردین ۰۷، ۱۳۸۹

خامنه ای برنده

خامنه اي رهبر مفصل انقلاب اسلامی:

تقسيم ملت به " دو گروه اقليت و اکثريت " و " برنده و بازنده" و قرار دادن آنها در مقابل يکديگرنقشه
واضح بيگانگان است.

کشتار صدها نفر آدم و زندانی کردن هزاران نفر دیگر باعث اختلاف که نمی شود. مگر قمار است که برنده و بازنده داشته باشد. رهبر هر چه بگوید همان است. عجب ملت نق نقو و تحت تاثیر بیگانه ای داریم! والا به امام حسین.

هیچ نظری موجود نیست: