دوشنبه، اسفند ۲۴، ۱۳۸۸

خامنه ای شیر شده، تیغه شمشیر شده

آخوند مثل گربه مرتضی علی است. هر جوری پرتش کنی بالا با چهار دست و پا زمین میاد. روزگاری بود که قند را تحریم کرده بودند و می گفتند خوردنش مخالف خدا و پیغمبر است، چون دولت متبوعه خمس و ذکات به آخوند ها نمی داد. وقتی رشوه را گرفتند، فتوا دادند که قند را اگر در چای غسل بدهید از شیر مادرتان حلال تر می شود و شد. یک روز مخالفت باموسوی مخالفت با قرآن بود. حالا موافقت با موسوی مخالفت با امام زمان است. این قرتی بازی های اسلامی همواره بوده و مردم به مرور زمان به ریش فتوا دهندگان خندیده اند و آن ها را به تخمشان هم حساب نکرده اند. حالا حکایت فتواهای خامنه ای ابله است. این فقیه مدرسه نرفته هنوز نمی داند که گردن کلفت تر از او هم بوده اند که در زمینه نوروز، چهارشنبه سوری، سیزده بدر و دیگر سنت های زیبا و انسانی مردم ایران فتوا های مطول ول کرده اند؟ ایشان گویا در تاریخ نخوانده که گنده چال دهانی مثل امام محمد غزالی چه شکرهای زیادی خورده. غلط کردن های زیادی مطهری درباره چهارشنبه سوری را نشنیده؟

آخوند زیرک و حقه باز است. هرچه را به نفعش نباشد حرام می داند. خامنه ای می داند که مردم به بهانه چهارشنبه سوری دست به اعتراض علیه دیکتاتوری می زنند. او از ترس به پرت و پلاگویی افتاده. خامنه ای می داند که جنبش مردم ایران سر باز ایستادن ندارد، اما تلاش می کند که سرنگونی خودش را به عقب بیاندازد. مردم ایران نوروز و چهارشنبه سوری را در طول صد ها سال و در زیر سرکوب دیکتاتوری مذهب ، جشن گرفته و خواهند گرفت. حکومت اسلامی سی و یک سال است که زور می زند تا ما را به رنگ خودش درآورد، اما نه تنها موفق نشده که شکست سنگینی هم خورده و هم اکنون در زیر دست و پای جنبش ضد استبداد دارد از نفس می افتد. آتش چهارشنبه سوری امان را آن چنان سرافراز و بزرگ بیفروزیم که لشگر جهل و تاریکی فرار را بر قرار ترجیح دهد.

هیچ نظری موجود نیست: