چهارشنبه، اسفند ۱۲، ۱۳۸۸

علاالدین گوساله بی.بی.سی بسیج نداره!

 

سال پنجاه و هفت در اوج درگیری ها و همایش های اعتراضی ارتشبد ازهاری گفته بود که این شعارها و فریادها واقعی نیستند. عده ای نوار پر کرده اند و از روی پشت بام ها این  ها رو با بلندگو پخش می کنن. صد البته ایشان نگفت که کار پاکستان و عربستان سعودی است. روز بعد شعار مردم در خیابان ها این بود: ازهاری گوساله   نوار که پا نداره! و یا ارتشبد بیچاره     نوار که پا نداره!  حالا حکایت علاالدین بروجردی است. این خادم اهل بیت با پر رویی تمام می گوید فیلم جنایت های پاسداران و بسیجیان در دانشگاه تهران مونتاژ بی.بی.سی است. شنیده بودیم که بی.بی.سی آخوند مونتاژ می کند اما نشنیده بودیم که این موسسه معظم بتواند کار امام زمان را بکند. البته چون آقای علاالدین خودشان چراغ جادو دارند و از پس این کارها بر می آیند و با یک فوت می توانند پاسدار و بسیجی مونتاژ کنند فکر می کنند بی.بی.سی هم می تواند. حالا وقتشه مردم شعار بدن:

علاالدین گوساله    بی.بی.سی بسیج نداره!

هیچ نظری موجود نیست: