جمعه، خرداد ۰۹، ۱۳۸۲

هنگامي كه حزب الهي ها وبلاگ مي نويسند
آدم حسود زندگي را پيشاپيش باخته است . انسان حسود و تنگ چشم، به هر كاري دست مي زند تا آن حس غريب كمبود را در ذات خود جبران كند. حسادت يك نوع تحقير روح خويشتن است. آدم حسود از ابتكار و پشتكار ديگران نگران مي شود . چون خودش نمي تواند كاري را به سرانجام برساند، مي كوشد كه ديگران را خراب كند. اگر سري به وبلاگ نويسان حزب الهي بزنيد، مي بيند كه آنها با چه روحية شكست خورده اي مي نويسند. آنها كه با وحشت پراكني بجايي نرسيدند و در همة عرصه ها بازي را باخته اند روي به وبلاگ سازي وسايت راه اندازي آورده اند . يكي از اين برادران معتقد و مومن ، همچون روباه مكاري دست به نوشتن وبلاگي زده است كه با نام حسين درخشان از پيشروان راه وبلاگ نويسي در ايران ثبت شده است . صد البته اين برادران عقده در گلو سالها است كه با تقلب ، جهل و دروغ پراكني كوشيده اند كه عمر استبداد و ديكتاتوري در ايران را طولاني كنند، اما آنها گويا فراموش كرده اند كه دروغ و جهل بازي را از پيش ، به راستي و درستي باخته اند. اينها نخست يك سايت گوياي تقلبي درست كردند و حالا سردبير خودم. با نگاهي به اين سايت و وبلاگ تقلبي، اوج حسادت و تحقير خويشتن را درانسان مسخ شده مي بينيد. البته اينها چون دستشان رو شده است ، جز اينكه بي خردي خود را ارضا كنند، دستشان به جايي نمي رسد. حكومتي كه مثل بيد از ماهواره ، اينترنت و وبلاگ مي ترسد، هواداران بهتر از اين را نمي تواند پرورش بدهد. راه اندازي سايت و وبلاگ تقلبي چيزي است در حد تير زدن به ساية خود و حس شكست را ارضا كردن. به زبان ديگر يعني : آغاز تلخناك يك پايان.

هیچ نظری موجود نیست: