پنجشنبه، خرداد ۲۸، ۱۳۸۳

چهارچوب نو

از ریخت کهن شده ی سیپریسک خسته شدم. طرحی نو ریختیم ( یا بهتر بگویم ، ریختند ) و ما هم در کمال خونسردی ربودیم و چهره اش را کمی این ور آن ور کردیم و امیدواریم بتوانیم محتوایی نو هم در آن بریزیم.

هیچ نظری موجود نیست: