چهارشنبه، آذر ۱۸، ۱۳۸۳

ویروس ها

چند روزی گرفتار بودیم. گرفتار ویروس. مثل گرفتار شدن در دایره ی جمهوری اسلامی. ویروس سختی بود. درست مانند حکومت اسلامی که رها شدن از دستش تنها به پاک کردن کامل آن و در نتیجه از دست دادن بسیاری از جگر گوشه هایم که به جان داده بودمشان دانه و آب (نوشته هایم را می گویم ) . بگذریم ، آمدیم و دیدیم که دوستان بمب گوگلی منفجر کرده اند. بمبی که کک « نشنال جئوگرافی » را هم نگزانده است. غافل از این که این بمب اینترنتی را باید زیر پای جمهوری اسلامی منفجر کنند ، که سالهاست در درون و بیرون مرزها دارد بمب زیر پای ملت ایران می ترکاند. به نظر من خلیج فارس تنها یک نام است برای خلیجی که ساکنان اطرافش گرفتار حکومتی شده اند که مجبورشان می کند که برای سیر کردن شکمشان، بروند در کشورهای عربی نزدیک به این خلیج برای گدایی و یا کارگری با مزد برده دارانه و یا دخترانشان را بفروشند تا بتوانند از شر فقری که حکومت اسلامی نصیبشان ساخته رهایی یابند. دوستان سوراخ دعا را گم کرده اند. بمب را در جای دیگری باید منفجر نمود. چرا این بمب های اعتراض را برای نجات جان کودکانی که اعدام می شوند ، منفجر نمی کنید. چرا این بمب را زیر پای آنهایی که با پول نفت ملت فلک زده ایران رادیو تلویزیون راه می اندازند و برای جلب تروریست های اسلامی خلیج فارس را خلیج عربی می خوانند ، منفجر نمی کنند. جمهوری اسلامی هم گویا از این بمب گوگلی بدش نیامده. اعتراضات سطحی ، دروغین و ابلهانه اشان را ببینید تا دستتان بیاید که این ها چه جانورانی هستند. از همه اینها گذشته اسلامیت و عربیت دو قلوی جداناشدنی اند. سکه ی دو رویی که بدون یکدیگر بی معنایند. عربیت شیخ های شکم گنده ای که خون مردم عرب را نیز در شیشه کرده اند ، همراه با اسلامی که هر سال میلیاردها دلار از کیسه مردم بدبخت و نا آگاهی که شلوارشان را می فروشند تا به زیارت کعبه بروند ، با هم یکی شده است. همین حضرات اسلامی که موذیانه و برای پرت کردن هوش و حواس مردم سنگ خلیج فارس به سینه می زنند، اجازه انتشار به قرآنی که به زبان پارسی ترجمه و توسط انتشارات علمی به چاپ رسیده ، نمی دهند. اگر چه من مخالفتی با بمب گوگلی ندارم و آن را امضا هم کرده ام ، اما معتقدم که عمق را باید دید. دست های پشت پرده ای که آتش به جان ایران و مردم ایران زده اند. فکر می کنید اینها به خلیج فارس بسنده می کنند ؟ تا این حکومت زپرتی که درخانه شیر و در بیرون روباه است ، حکومت می کند، از این دست بازی ها ادامه دارد. نگران جنگ های ملی و مذهبی باشید. نگران تحریکات زیرکانه ای باشید که می خواهند مردم را به جان یکدیگر بیاندازند. وگرنه آمریکا با آن قدرتش نتوانست پرچم عراق را تغییر دهد تا چه برسد به اینکه نام خلیج همیشه فارس را.

هیچ نظری موجود نیست: