پنجشنبه، دی ۱۰، ۱۳۸۳

وای اسلام از دست رفت

در جشنواره تئاتر و موسیقی موسوم به ایران زمین. برادران همیشه در صحنه حزب الله، تصاویری را ضبط کرده اند که آبروی اسلام و مسلمانان جهان را در خطر بسیار وحشتناکی قرار می دهد . خطری که ابعاد فاجعه آمیزش از بیرون افتادن گیسوان زنان بیشتر است. ( قابل توجه روشنفکر مسلمان و رئیس جمهور همیشه در صحنه حضرت ابوالحسن بنی صدر) . البته ناراحتی برادران حزب الهی در این است که این بانوان حمله کننده به اسلام ارمنی هستند و نمی شود آنها را به صیغه در آورد. فرزندان الله در حال انجام فریضه های اسلامی و عکس برداری از پروپاچه این بانوان متوجه خطر عظیم گشتند.
عکسهایی که برادران هنگام عملیات نهی از منکر برداشته اند.
فیلم عملیات هم البته گرفته شده.

هیچ نظری موجود نیست: