پنجشنبه، آذر ۲۶، ۱۳۸۳

کارتن خواب ها

به این فریاد آی آدمهای هزار حرف ناگفته گوش فرا دهیم و اگر کاری از دستمان بر می آید کوتاهی نکنیم. دست کم می توانیم با پراکندن این لینک ، جمهوری اسلامی را بمباران گوگلی کنیم. جان این آدمها که کمتر از نام خلیج فارس نیست. اصلا بدون وجود این انسانها خلیج فارس معنا ندارد.

هیچ نظری موجود نیست: